ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567
รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ ดู
1. งบดำเนินงาน  13,323,226.47 9,084,598.41 68.19 4,238,628.06 31.81
2. งบลงทุน  48,865,900.00 8,949,500.00 18.31 39,916,400.00 81.69
3. งบบุคลากร  13,254,900.00 11,405,456.09 86.05 1,849,443.91 13.95
4. งบอุดหนุน  105,850,021.00 105,845,989.00 100.00 4,032.00 0.00
5. งบเบิกแทน  2,536,900.00 330,000.00 13.01 2,206,900.00 86.99
6. งบอื่นๆ  35,376,812.00 25,254,177.65 71.39 10,122,634.35 28.61
ทั้งหมด  219,207,759.47 160,869,721.15 73.39 58,338,038.32 26.61  
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน  
                 งบประมาณโครงการ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ปีงบประมาณ 
ติดต่อผู้พัฒนา


USER ONLINE
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
2 คน
สถิติเดือนนี้
139 คน
สถิติปีนี้
1948 คน
สถิติทั้งหมด
9587 คน

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved