รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้าง บุคลากร ปฏิบัติงาน สพท. (งบ สพฐ.) เดือน มิ.ย. - ส.ค. 2567จำนวน 4 อัตรา (  งบประมาณ 110,700.00 บาท เบิกจ่าย 54,900.00 บาท คงเหลือ 55,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาเวรยาม/ขับรถเขต เมย.67 18,000.00 13  พ.ค. 2567
2 ค่าจ้างธุรการ/แม่บ้านเขต พค.67 18,000.00 17  พ.ค. 2567
3 เงินประกันสังคม 900.00 17  พ.ค. 2567
4 ค่าจ้างเหมาเวรยาม/ขับรถเขต มิย.67 18,000.00 3  ก.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved