รายการเบิกจ่าย
 กลับ   :โครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเ็จพระกนิษาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระชนมายุ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 2/2566  งบประมาณ 63,010.00 บาท เบิกจ่าย 63,010.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาทำสื่อ รร พร้าวบูรพา 6,360.00 8  มี.ค. 2567
2 ค่าจ้างเหมาทำสื่อ รร วัดแม่แก้ดน้อย 56,650.00 8  มี.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved