รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่างวดที่ 1 จำนวน 3 อัตรา (1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65)  งบประมาณ 255,000.00 บาท เบิกจ่าย 102,000.00 บาท คงเหลือ 153,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน พย.-ธค.64 102,000.00 5  ม.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved